Skip to content

eidsvoll 1814

  • EIDSVOLL 1814

    EIDSVOLL 1814 Slik ble Norges grunnlov til. Her kan man følge forhandlingene fra første til siste dag. Boken kaster også lys over mennene, miljøet og tankene som avfødte dette betydningsfulle […]