Skip to content

Nasjonalsangen -Norwegian National Anthem

Toner til nasjonalsangen
Toner til nasjonalsangen, komponert av Rickard Nordaak

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem,
Furet, værbitt, over vannet,
Med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
Drømme på vår jord,
Og den saganatt som senker
Senker drømme på vår jord,

Norske mann i hus og hytte,
Takk din store Gud!
Landet ville han beskytte
Skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
Mødrene har grett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant vår rett,
Har den Herre stille lempet,
Så vi vant, vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
Som det stiger frem,
Furet, værbitt over vannet,
Med de tusen hjem!
Og som fedres kamp har hevet
Det fra nød til seier
Også vi når det blir krevet,
For dets fred slår leir,
Også vi når det blir krevet,
For dets fred, dets fred slår leir.


ENGLISH TRANSLATION

Yes, we love this country
as it rises forth,
rugged, weathered, above the sea,
with those thousand homes.
Loving, loving it and thinking
about our father and mother
and the saga night that sends
dreams to our earth.
And the saga night that sends,
sends dreams to our earth.

Norseman, in house and cabin,
Thank your great God!
It was His will to protect the country
Although things looked dark.
While fathers fought
And mothers cried,
Our Lord quietly opened the way
So that we won our right.
Our Lord quietly opened the way
So that we won our rights.

Yes, we love this country
as it rises forth,
rugged and weathered, above the sea,
With those thousand homes.
And as our fathers’ struggle has raised it
from distress to victory,
even we, when it is demanded,
for its peace will encamp
even we, when it is demanded,
for its peace will encamp

Melodi: Ja vi elsker dette landet

Legg igjen en kommentar