Skip to content

Hva skjedde i 1814?

 

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland
Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Arnold Wergeland i perioden 1882–1885. Befinner seg idag på Stortinget.

De viktigste datoene fra 1814, da Norge ble et selvstendig rike med en egen grunnlov.

 

 • 14. januar: Kielfreden. Norge blir avstått til Sverige.
 • 24. januar: Prins Christian Frederik stiller seg i spissen for en reisning i Norge.
 • 16. februar: Stormannsmøte på Eidsvoll. Christian Frederik går med på å innkalle en riksforsamling på Eidsvoll for å utarbeide en grunnlov.
 • 25. februar: Alle landets menigheter avlegger ed på å hevde Norges selvstendighet. Samtidig velges utsendinger til riksforsamlingen.
 • 11. april: Riksforsamlingen på Eidsvoll åpnes.
 • 17. mai: Grunnloven blir undertegnet. Christian Frederik velges til Norges konge.
 • 19. mai: Christian Frederik aksepterer kongevalget og avlegger ed på 17. mai-grunnloven.
 • 7. juli: Stormaktskommissærene gir Christian Frederik ultimatum og krever at han skal legge sin makt i Stortingets hender og gå inn for union med Sverige. Festningene ved grensen skal besettes av svenske tropper.
 • 13. juli: Christian Frederik godtar kravene, unntatt besettelsen av grensefestningene.
 • 28. juli: Krig mellom Norge og Sverige.
 • 14. august: Mossekonvensjonen blir undertegnet. Svenskene godtar 17. mai-grunnloven, med de endringer som unionen gjør nødvendig. Christian Frederik lover å legge ned sin makt i Stortingets hender, samt innkalle et ekstraordinært storting for å forhandle om unionen med Sverige.
 • 8. oktober: Det overordentlige Storting åpnes.
 • 10. oktober: Christian Frederik abdiserer.
 • 20. oktober: Stortinget godtar i prinsippet en union med Sverige.
 • 4. november: 4. november- grunnloven blir underskrevet og Carl XIII blir valgt til konge i Norge.

Legg igjen en kommentar