Skip to content

Slaget på Lier ble gjenskapt

2. august 2014 ble slaget på Lier gjenskapt ved Lier gård.
Foto: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

Slaget på Lier 2014

 

2. august 1814 angrep generalmajor Gahns styrker Lier gård ved Kongsvinger. Dette var eneste gang i denne krigen at svenskene led nederlag.

 

Foto: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

Svenske generalmajor Carl Pontus Gahn og hans styrker gikk over grensen mellom Eda og Eidskog den 31. juli 1814, og ved Matrand drev Gahn tilbake norsk motstand. Den norske oberstløytnant Andreas Samuel Krebs trakk seg tilbake til Lier.

Generalmajor Gahn fordelte sine svenske styrker på flere fronter da han angrep Lier 2. august 1814. Han møtte kraftig motstand og måtte trekke seg tilbake med store svenske tap. Motstanden svenskene møtte bidro trolig sterkt til at Norge fikk beholde sin grunnlov gjennom unionstiden.

Nøyaktig 200 år etter angrepet skal slaget mot svenskene gjenskapes ved Lier gård – i terrenget der slaget stod i 1814. Arrangementet med visning av slaget på Lier gård finner sted 2. august 2014 fra kl. 14.00–17.00.

Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon er hovedarrangør, i samarbeid med «Norsk napoleansk allianse», lokale skoler, lag og foreninger.

Dagen etter «slaget» var det kirkeparade (militær gudstjeneste) i Vinger kirke, der Granli historielag og Vinger kirke er samarbeidende arrangerte.

 

Gjenskaping av slaget på Lier.
Foto: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

 

 

Legg igjen en kommentar